Kansen om bij te dragen met inkoop  aan beleidsthema’s

Voor de inkooppakketten zijn relevante en significante impact voor MVI thema’s geïdentificeerd voor de Provincie Zeeland. De tabel biedt de optie om  op basis van inkoopgroep, sector of CPV code te zoeken. 

Zoek:
Totaal aantal gevonden records: 133, toon 10 per pagina
InkooppakketMVI themaBeschrijvingCPV-codePIANOo nummerInkoop groep
Groenafval circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie, sroi Verwerking van snoei- en overig groenafval. 90500000-2 812 8
Realisatie en onderhoud groenvoorzieningen openbare ruimten circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie, sroi Inrichting van de openbare buitenruimte en onderhoud van bermen (waaronder maaien). 45233229-0 811 8
Grondwerk en cultuurtechniek circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie Het bouwrijp maken van terreinen. 45100000-8 810 8
Realisatie en onderhoud kunstwerken circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie Realisatie en onderhoud van kunstwerken zoals bruggen, viaducten. 45248000-7 809 8
Pers- en vrijvervalleidingen circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie Inspectie, reiniging, aanleg, verwijderen of onderhoud van pers- en vrijvervalleidingen en riool. 45232411-6 808 8
Realisatie en onderhoud waterzuiveringsinstallaties circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie Aanleg, verwijderen of onderhoud van waterzuiveringinstallaties. 45252210-3 807 8
Aanleg en onderhoud waterkeringen circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie, sroi Aanleg of onderhoud van waterkeringen. Diensten betreffen onderhoud dat niet verder gaat dan het instandhouden van de functie van het werk. 45246410-0 806 8
Aanleg en onderhoud riolering, zuivering circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie Aanleg, verwijderen of onderhoud van riolering, wateropvang, waterzuivering, e.d. 45232440-8 805 8
Aanleg en onderhoud wegennet circulair, biobased, milieu, mkb, innovatie, sroi Aanleg of onderhoud van wegennet, fietspaden, trottoirs. 45233000-9 804 8
Bodemsanering en baggerwerkzaamheden circulair, milieu, mkb, innovatie Uitvoeren van bodemsaneringen, nemen van proefmonsters, het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het verwerken van baggerspecie. 45112340-0 45252124-3 803 8
</p>

Voorbeeld: meubilair

<p>Knap meubulair op (refurbishment, repair), zorg voor een herbestemming van het meubilair dat vervangen wordt, ontwerp nieuwe meubels voor toekomstig hergebruik. Voor kom emissies van vluchtige organische stoffen. Let op herkomst van producten en de werkomstandigheden. </p>

Voorbeeld: openbare verlichting

<p>Vraag om hergebruik of biobased  behuizing, lease de openbare verlichting (pay per use), smart verlichting om CO2 emissies en lichtvervuiling te beperken, hergebruik van bouwmaterialen, gebruik prefab onderdelen voor hergebruik aan het einde van de gebruiksduur etc.</p>
<p>Meer weten of support nodig? Wij streven ernaar om vragen binnen 24 uur te beantwoorden.</p>