Selecteer een pagina

Certificaten

Er zijn allerlei keurmerken, labels en certificaten op het gebied van MVI.  Door te kiezen voor herkenbare normen wordt beter aangesloten bij de markt. Ondernemers die investeren in het laten valideren van hun duurzaamheidspresentaties worden hiermee beloond omdat zij kunnen volstaan met een certificaat waar anderen de informatie moeten verzamelen en aantoonbaar moeten maken dat deze correct is.

NEN bio-based content

Dit certificeringssysteem is gebaseerd op de Europese norm EN 16785-1, die een onafhankelijke evaluatie van claims over de hernieuwbare inhoud van producten mogelijk maakt. Biobased content verwijst naar biomassa, niet alleen naar biobased koolstof.

Het certificeringssysteem is van toepassing op basismaterialen, intermediaire producten en eindproducten. Ook op alle vaste, vloeibare en gasvormige producten die koolstof bevatten. Een brede scope aan producten dus.

Leveranciers kunnen certificaten en labels gebruiken om aan te tonen dat ze aan deze vereisten voldoen.

Certificaathouders

Ecolabel

Het EU Ecolabel certificaat heeft voor 10 product groepen de belangrijkste milieu impact gedefinieerd en eisen gesteld om dit label te verkrijgen. Via de EU Ecolabel Product Catalogue is informatie te vinden over de producten die het label mogen dragen en de criteria die hiervoor gelden. 

10 productgroepen

MRPI/EPD certificaat

Een MRPI®/EPD certificaat geeft kwantitatief de resultaten van een Levens Cyclus Analyse (LCA). Op basis van deze uniforme systematiek kan de bouwindustrie betrouwbare milieu informatie leveren aan alle partijen in de bouwkolom. 

Als grondslag dient de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW­-werken van MRPI. Alleen deze milieudata zullen toekomstig gebruikt kunnen worden voor de berekening van de milieuprestatie van bouwwerken.

MRPI certificaathouders

FSC hout

De certificaathouders moeten voldoen aan de 10 uitgangspunten (ten FSC principles) voor duurzame bosbouw. Deze regels gelden voor alle bos types en zijn er om zeker te stellen dat het bos naast economische waarde de natuur en sociale waarden goed beheerd.  

Certificaathouders

SA8000

SA8000 is  gericht op de arbeidsomstandigheden binnen de onderneming en/of in de productieketen. Het is een generieke standaard voor alle bedrijven in alle landen en is gebaseerd op onder meer de normen van International Labour Organization (ILO) en de universele verklaring van de rechten van de mens.

SA8000 stelt normen voor sociale duurzaamheid, management en monitoring. De validatie van de naleving van de SA8000 normen leidt tot het verkrijgen van het SA8000 certificaat.

Certificaathouders

Cradle to Cradle

De Cradle to Cradle Certified™ Product Standard geeft richtlijnen voor ontwerpers en producenten om de impact van hun producten continue te verbeteren voor 5 categorieen — gezonde materialen, materiaal hergebruik, hernieuwbare energie en carbon management, water stewardship, en social fairness.

Een product ontvangt een certificaat op basis van het niveau waarop ze presteren voor elke categorie — Basic, Bronze, Silver, Gold, of Platinum — waarbij het laagste niveau het product certificaat bepaald.

Leveranciers kunnen met hun product certificaat aantonen hoe circulair hun product is.

545 Gecertificeerde producten

DuboKeur

Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen. Daastnaast mag een product geen negatieve gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan. 

Producten met een DuboKeur

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten in Nederland. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

De CO2-Prestatieladder is een CO2managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. 

Gecertificeerde bedrijven

PEFC hout

We endorse national forest certification systems developed through multi-stakeholder processes and tailored to local priorities and conditions. We believe that forest certification needs to be local; this is why we choose to work with national organizations to advance responsible forestry. Forest certification is at our core. We provide forest owners, from the large to the small, with a tool to demonstrate their responsible practices, while empowering consumers and companies to buy sustainably.

Certificaathouders

ISO14001/50001/45000

ISO 14001 is een internationale standaard dat borgt dat een organisatie haar milieu effecten in beeld heeft en een management systeem heeft om de negatieve effecten op het milieu continue te verlagen.

ISO 50001 is  voor energie.

ISO 45000 is voor arbo.

Certificaathouders

Training

Wij verzorgen online trainingen en webinairs. Training op maat nodig? Mail of bel ons.

Workshops

Wij verzorgen workshops waarin we samen de concrete vertaalslag maken voor een project of inkoopcategorie.

Wij meten de impact van je inkoop aan de SDGs (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Wil je ook zichtbaar bijdragen? Ga naar het MVIplatform.