Selecteer een pagina

Overzicht

Op zoek naar een centrale plaats voor alle  vrij toegankelijke tools, databases en goede voorbeelden die maatschappelijk verantwoord inkopen eenvoudig maken.

MVI beleidthema's

Op zoek naar uitleg van de verschillende beleidthema’s van maatschappelijk verantwoord inkopen? Voor meer achtergrond informatie zga naar uitleg om inzicht te krijgen waarom aktie nodig is! 

7 MVI thema’s

LCC tool (Smart SPP en Procura)

Om de totale kosten in beeld te brengen ontwikkelden Smart SPP en Procura een levenscycluskosten tool die de levenscycluskosten (LCC) en de CO2-emissies van verschillende producten en diensten berekent.

Uitleg document + rekenblad

MVI criteria tool (RVO)

De rijksoverheid heeft een tool ontwikkeld om per inkoop categorie voorbeeld selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen te selecteren om zelf op maat te maken.

3 ambitieniveaus

Criteria en certificeringen

Door te kiezen voor herkenbare normen en certificeringsprogramma’s wordt beter aangesloten bij de markt.  Hiermee worden koplopers beloond en krijgen anderen de optie vergelijkbaarheid aan te tonen.

11 certificeringen/labels

MVI kansen

De Provincie Zeeland heeft een tabel opgesteld waar, op basis van inkoopgroep, sector of CPV code, gezocht kan worden welke thema’s relevant zijn met een korte toelichting.

8 inkoop hoofdgroepen & 133 CPV codes

MVI risicochecker (MVO)

MVO Nederland heeft een wereldkaart waarin de risico’s op schending van sociale voorwaarden zichtbaar gemaakt kunnen worden per land en thema. Deze database is gebaseerd op openbare bronnen. 

92 productgroepen

EU milieu criteria tool (GPP)

Europa heeft per product groep criteria ontwikkeld als  tool om het makkelijk te maken om milieu prestaties, kosten, marktaanbod en verificatie te vertalen in tender documenten.

19 inkoopgroepen

Zelf evaluatie tool

De MVI-zelfevaluatie tool maakt inzichtelijk hoe een aanbesteding scoort op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Publieke overheden kunnen een inlog aanvragen.

Wij dragen bij aan de Sustainable Development Goals met onze inkopen.   Wil je ook bijdragen? Ga naar het MVI platform.